Till-Tryck P. Råberg AB

Göteborgsvägen 117

433 63 Sävedalen

SWEDEN

GDPR, dataskyddsförordningen

 

Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I integritetspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

 

Till-Tryck P. Råberg ABs Integritets Policy

 

 

Vi behandlar personuppgifter enligt följande

 

Vid mailkontakt behåller vi uppgiter som bifogas i mailet tills mailet är läst eller om det är relaterat till offert eller uppdrag så behålls det som underliggande matrial i 10 år.

 

Vid offert behåller vi personuppgifter som namn, adress, tel, mail på offertförfrågan.

Uppgiferna sparas kvar om det finns eller föreligger affärsrelation.

 

Vid affärsrelation behåller vi personuppgifter som namn, adress, tel, mail och personnummer om det är enskild firma. Personuppgifterna ligger som grund för att hitta i tidigare utförda arbeten och ligger kvar 10 år eller så länge det inkommer nya uppdrag som refererar till tidigare uppdrag.

 

 

Avtal med den registrerade

 

Ett avtal kan utgöra en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Det krävs då att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Det gäller bara sådana avtal i vilka den registrerade är eller avser att bli part. Exempel på personuppgiftsbehandling som kan vara nödvändig i samband med avtal är kund- och personaladministrativa system för bland annat fakturering respektive löneberäkning.